044 
359 0 369
ПН-ПТ с 9:00 до 21:00; СБ-ВС с 10:00 до 21:00
(068) 957-74-59   (050) 344-47-84
   
товаров: 0
на сумму: 0 грн

Учебная литература

Найдено 534 товаров

Жизнь на Земле зародилась около трех с половиной миллиардов лет назад, сначала в простейших своих формах. Когда появились первые растения, первые рыбы, первые млекопитающие? С помощью чего им удалось не только выжить, но и достичь значительного разнообразия видов? Каково происхождение человека? На страницах этого уникального графического пособия оживает завораживающая история в...

Шукаєте ефективний спосіб вивчити польську мову і розширити лексичний запас? Вибирайте флеш-картки польських слів. Що таке флеш-картки: Це 1000 друкованих флеш-картки, які на одній стороні містять слово і його транскрипцію, а з іншого - надрукований переклад та ситуативне вживання в реченні. Вивчайте нові слова, надруковані на картках, за унікальною методикою Себастіана Лайтн...

В этих обучающих прописях даны основы иероглифики китайского языка. В книге 16 уроков, каждый из которых состоит из теоретической части и прописей для отработки пройденной темы. Материал изложен от простого к сложному: сначала мы учимся писать иероглифические черты, затем осваиваем правила написания иероглифов, после этого переходим к изучению базовых иероглифических элементов ...

В этой книге содержатся самые распространенные и самые современные слова и выражения разговорного английского языка. С ее помощью читатели научатся понимать современные фильмы и книги и легко общаться с носителями языка на популярные повседневные темы. Грамматические комментарии и полезная информация о современном английском языке помогут разобраться в тонкостях употребления пр...

Родительская педагогика  Василий Сухомлинский

Книги Василия Александровича Сухомлинского давно стали золотым фондом отечественной педагогики. Его беседы о добре и зле, о совести, о любви к детям, о том, как воспитывать родителя в себе - вопросы, о которых мы забыли на гребне 90-х - 2000-х, но которые мощным колоколом звучат сегодня. Как сохранить человека в себе и как вырастить его в своем ребенке - вечная тема, отраженная...

Самоучитель для начинающих, составленный по новому принципу систематического усвоения небольших порций знаний. Быстро и эффективно учит основным принципам английского языка и помогает добротно закрепить приобретенные умения Экспресс-курс содержит: - 32 раздела, поделенные на 20-минутные уроки, охватывающие лексику, практические обороты, грамматику, диалоги и упражнения - до...

Самовчитель для початківців, побудований за новим принципом систематичного опанування невеличких порцій знань. Швидко й ефективно навчає основам мови та допомагає добре закріпити набуті вміння. Експрес-курс містить: - 32 розділи, поділені на 20-хвилинні уроки, що охоплюють лексику, практичні звороти, граматику, діалоги та вправи; - додатково 8 розділів на повторення, ключ із ві...

Экспресс-курс "Испанский язык 20 минут каждый день" - это самоучитель для начинающих, составленный по принципу систематического усвоения небольших порций знаний. Быстро и эффективно учит основам немецкого языка и помогает добротно закрепить приобретенные умения. Экспресс-курс "Испанский язык 20 минут каждый день" содержит: - 32 раздела, поделенные на 20-минутные уроки, охва...

"Іспанська мова за 20 хвилин щодня" - це самовчитель для початківців, складений за принципом систематичного опанування невеликих порцій знань. Швидко й ефективно навчає основам іспанської мови та допомагає добре закріпити набуті вміння. Експрес-курс "Іспанська мова за 20 хвилин кожен день" містить: - 32 розділи, поділені на 20-хвилинні уроки, що охоплюють лексику, практичні ...

Довідник призначається для всіх, хто вивчає італійську мову. Особливістю пропонованого посібника є систематизація матеріалу, поданого у вигляді оригінальних таблиць та схем, що дозволяє легко засвоїти загальну граматичну структуру італійської мови і самостійно логічно будувати фрази без механічного заучування. Видання допоможе тим, хто вивчає італійську мову за підручником, бо ...

Даний посібник — цікаве доповнення до шкільного підручника, створене на матеріалі авторської радіопередачі «Цікаве мовознавство», яка звучала в ефірі майже чотири роки. Книжка може бути використана на уроках української мови, на факультативах і заняттях мовного гуртка, а також для самостійного опрацювання школярами. Автор зосереджує увагу на темах, які розглядаються в школі поб...

Світова політика  Намонюк Ч.І.

Досліджено глобальні тенденції розвитку світової політики на су­часному етапі. Має науково-практичне спрямування і поєднує основні теоретичні положення формування міжнародних політичних відносин та аналіз сучасного політичного стану країн світу. Для студентів-міжнародників та викладачів політологічних спеці­альностей, а також може бути корисним аспірантам та науковцям....

Організація виконання бюджету  Коваль М.І., Назаренко О.М.,Коваль О.М

В книзі розглянуто проблеми організації виконання державного бюджету в Україні, сформованого відповідно до положень нової редакції Бюджетного кодексу України, та проблеми запровадження казначейської системи його виконання, а також облік і звітність до його виконання. аведено порівняльну характеристику бюджетів розвинених країн та зарубіжний досвід виконання бюджетів, розкрито п...

Менеджмент безпеки  Левченко М.О.

У навчальному посібнику висвітлено питання сутності методики та практики дослідження процесів, пов'язаних із забезпеченням безпеки, наведено найважливіші питання та проблеми безпеки підприємницької діяльності з позицій системного і комплексного управління на основі ідеології і технології сучасного менеджменту. Приділено увагу сучас­ним методам роботи менеджера з безпеки. Для ст...

В книге рассматриваются первичные понятия методики и тактики сыскной деятельности. Изложены проблемы, связанные с особенно­стями раскрытия и предотвращения преступлений, совершенных про­тив собственности, незаконного завладения автотранспортом, против жизни и здоровья человека, а также совершенных наркоманами. Предоставленная информация поможет узнать ту сторону обще­ственной ...

Англійська мова для психологів  Одарчук С.І., Одарчук Н.А.

Розглянуто питання, що стосуються основних психічних процесів і станів, зокрема, відчуття, сприймання, свідомості, пам'яті, мислення, мовлення, емоційних станів, почуттів, поведінки та волі, стресів і конфліктів. Висвітлено особливості вивчення особистості та процесів її соціалізації. Наведено англійський глосарій і українсько-англійський словник найуживаніших виразів і психоло...

Люди изобретают языки с самыми разными целями: для того чтобы достичь логического идеала, для того чтобы лучше понимать друг друга или просто для того, чтобы доставить себе и другим эстетическое удовольствие. За каждым искусственным языком стоят интересные личности и драматичные истории успехов или неудач. Какие бывают искусственные языки? Чем они похожи на естественные языки, ...

"Вы уже знаете немало английских слов и знакомы с английской грамматикой, возможно, даже читаете по-английски, но разговорная речь никак не дается? Распространенная проблема, но главное - решаемая! Этот специальный курс поможет вам преодолеть языковой барьер и заговорить в течение, буквально, двух - трех недель. Главное отличие английского языка от русского - в строгом пор...

Друковані флеш-картки для вивчення англійської мови, рівень Upper-Intermediate B2. Картки з англійської мови - це чудовий спосіб вивчити понад 1000 нових слів за 30-ма темами, а разом з тим, підвищити півень англійської та спати сприємним співрозмовником. English Student розробили простий та ефективний спосіб вивчення англійської мови, оснований на повторенні пройденого лексичн...

Друковані флеш-картки для вивчення англійської мови Intermediate B1. Картки з англійської мови - це чудовий спосіб вивчити понад 1000 нових слів за 30-ма темами, а разом з тим, підвищити півень англійської та спати сприємним співрозмовником. English Student розробили простий та ефективний спосіб вивчення англійської мови, оснований на повторенні пройденого лексичного матеріалу...

Купить учебную литературу в интернет магазине bukva.ua

     В этом разделе представлены книги и учебные пособия, ориентированные на разные возрастные категории. Наш Интернет - магазин предлагает вашему вниманию огромный выбор пособий для эффективного овладения иностранными языками, книги по этике и этикету, детскую обучающую литературу.
     Вы также можете купить в Интернете лучшие современные педагогические и методические пособия. Помните что учебная литература - это инвестиции в себя и свое будущее.